Dobrostan.info

Zespół dobrostan.info to grupa specjalistów z pasją do poprawy standardów
dobrostanu zwierząt w rolnictwie. Zdajemy sobie sprawę, że dobrostan zwierząt nie jest wyłącznie kwestią etyczną – stanowi integralną część zrównoważonego,
efektywnego i odpowiedzialnego sektora rolnego.

Bydło

Nasz cel

Strona Dobrostan.info to w pełni wiarygodne źródło informacji na temat hodowli i konsumpcji mięsa. Naszą misją jest neutralizacja dezinformacji, często pojawiających się w publicznym dyskursie, poprzez dostarczanie spójnych, opartych na naukowych dowodach danych.

Nasza misja

Naszą misją jest dostarczenie rzetelnych, opartych na naukowych dowodach informacji na temat mięsa, jego produkcji, wpływu na zdrowie i środowisko, oraz odpowiedzi na kontrowersyjne i często mylące informacje. Chcemy stworzyć otwarty dialog, w którym przedstawimy różne perspektywy, aby ostatecznie promować zdrowe i zrównoważone wybory żywieniowe.

Mięsne Mity

Nasze zasady

Strona Dobrostan.info ma na celu ułatwienie czytelnikom podjęcie świadomych decyzji dotyczących mięsa, bazując na rzetelnych informacjach i szanując różnorodność poglądów na ten temat.

Innowacyjność

Wspieramy i promujemy nowoczesne technologie i praktyki, które przyczyniają się do poprawy dobrostanu zwierząt, efektywności rolnictwa i ochrony środowiska.

Szacunek dla zwierząt

Wierzymy, że każde zwierzę ma prawo do godnego i bezpiecznego życia. Popieramy praktyki, które zapewniają zwierzętom jak najwyższy dobrostan.

Rzetelność

Dążymy do dostarczania informacji opartych na naukowych dowodach,
w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Odpowiedzialność

Uznajemy naszą odpowiedzialność za edukowanie społeczności i decydentów o znaczeniu dobrostanu zwierząt i jego wpływie na zdrowie ludzi oraz środowisko.

Współpraca

Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z różnymi grupami interesu, włączając rolników, naukowców, szeroką opinię publiczną i konsumentów.

Zrównoważony rozwój

Dążymy do tego, aby nasze działania były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, które uwzględniają równowagę między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką.

Element graficzny tła