Dobrostan Zwierząt w Polsce – Prawda Kontra Mity cz. III

Dobrostan a ekonomia

Polskich hodowców cechuje głęboka świadomość, że dobrostan zwierząt i wyniki produkcyjne ściśle ze sobą wiążą się. Dbałość o zdrowie i komfort zwierząt jest kluczowa nie tylko z moralnych względów, ale także ekonomicznych. Systemy chowu, które kładą nacisk na dobrostan zwierząt, przynoszą znacznie lepsze wyniki ekonomiczne. Wartość zdrowia zwierząt jest nieoceniona, ponieważ zdrowsze zwierzęta mają lepszą zdrowotność, osiągają wyższe przyrosty masy ciała i efektywniej wykorzystują dostępną paszę. Nie można zapominać, że zdrowe zwierzęta są bardziej odporne na choroby, co redukuje ryzyko utraty inwestycji i koszty leczenia. Dzięki temu ograniczane są koszty produkcji, co ma korzystny wpływ na ekonomię gospodarstwa.

Opieka nad cielętami

Jednym z kluczowych aspektów utrzymania dobrostanu zwierząt w polskim rolnictwie jest właściwa opieka nad cielętami. 

W Polsce praktykuje się utrzymywanie cieląt przy krowach mamkach przez okres najczęściej do 6 miesięcy życia, co jest korzystne dla dobrostanu zwierząt. Cielęta, które dorastają przy swoich matkach, osiągają lepsze wyniki, wykazują wyższe przyrosty masy ciała, a także rzadziej występują u nich problemy zdrowotne, takie jak biegunki czy choroby pasożytnicze. Ponadto, odchów przy krowach pomaga w zapewnieniu cielętom nabycia odporności i zmniejszeniu stresu.

Transport zwierząt

Polskich hodowców obowiązują restrykcyjne przepisy, które są na bieżąco kontrolowane, zarówno w gospodarstwach, jak i w czasie transportu zwierząt. Inspekcja Weterynaryjna i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzają cykliczne kontrole dobrostanu zwierząt gospodarskich w gospodarstwach pod kątem spełniania unijnych i krajowych standardów. Natomiast w czasie transportu bydło podlega kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji, która sprawdza uprawnienia kierowcy, stan pojazdu, a także warunki, w jakich transportowane jest bydło. Dzięki tym ścisłym regulacjom Polska zapewnia godziwe i bezpieczne warunki życia zwierząt, zarówno na farmach, jak i w czasie transportu.

Przywracanie naturalnych elementów w hodowli

W Polsce coraz więcej gospodarstw decyduje się na utrzymanie zwierząt w systemie otwartym, przy zachowaniu ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ta praktyka, znana jako wypas leśno-pastwiskowy, jest bliższa naturalnemu środowisku zwierząt i przyczynia się do poprawy ich dobrostanu. Drzewa i krzewy zapewniają cień, schronienie i bogate środowisko dla zwierząt, co wpływa korzystnie na ich komfort psychiczny i zdrowie.

W Polsce rolnicy wykazują ogromną troskę o dobrostan zwierząt, ponieważ doskonale rozumieją, że ma to kluczowe znaczenie zarówno dla wyników ekonomicznych, jak i moralnych wartości związanych z hodowlą. Polska rolnictwo, oparte na trosce o dobrostan zwierząt, podąża w kierunku bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji. Jednocześnie przestrzegane są rygorystyczne przepisy regulujące wszystkie aspekty hodowli i transportu zwierząt, co zapewnia im godziwe i bezpieczne warunki życia.

Sprawdź nasze Social Media