Konferencja Prasowa Na Temat Wizerunku Dobrostanu Zwierząt W Polsce

4 października 2023 roku, w Światowy Dzień Zwierząt, odbyła się kluczowa konferencja prasowa na temat dobrostanu zwierząt w Polsce. Wydarzenie zgromadziło zainteresowane osoby branży rolniczej, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz omówili najnowszy raport „Dobrostan. Społeczne postrzeganie wołowiny w Polsce”, przygotowany na zlecenie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS.

W konferencji wzięli udział Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, oraz wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, którzy podkreślili rolę dobrostanu zwierząt w strategiach politycznych i wsparciu dla hodowców.

Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, zaznaczył, że „akceptacja społeczeństwa dla programu wsparcia rozwiązań dobrostanowych jest kluczowa”. Dodał także, że konsumenci oczekują większej otwartości w kwestii hodowli zwierząt w Polsce.

Konferencja była okazją do przedstawienia wyników raportu, które pokazują, że ponad połowa Polaków (55%) jest świadoma poprawy dobrostanu zwierząt w kraju. Badanie wykazało również, że społeczeństwo opowiada się za wprowadzeniem surowszych kar dla łamiących przepisy dotyczące ochrony zwierząt. Ponadto, Polacy są gotowi płacić więcej za produkty, które posiadają certyfikat dobrostanu zwierząt i pochodzą ze zrównoważonych hodowli.

Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, podkreślił, że badania ukazują ważność kwestii dobrostanu zwierząt dla społeczeństwa polskiego. „W czasie prac nad strategią 'Polska Wołowina 2030′ sprawa etycznej i transparentnej hodowli była kluczowym motywem” – dodał.

Konferencja była znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia świadomości i znaczenia dobrostanu zwierząt w Polsce, a jej uczestnicy wyrazili nadzieję na kontynuację dialogu i współpracę w tej istotnej dziedzinie.

Sprawdź nasze Social Media