Stawiamy na dobrostan: Wywiad z Jackiem Zarzeckim

Wywiad z Jackiem Zarzeckim, Prezesem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Jakie są największe wyzwania, z jakimi borykają się polscy hodowcy w kontekście dobrostanu zwierząt?
Jako hodowca, dostrzegam kilka wyzwań. Przede wszystkim część hodowców musi przystosować swoje gospodarstwa do nowych standardów, co wiąże się z koniecznością inwestycji. Drugim wyzwaniem jest dostosowanie się do nowych regulacji prawnych, które są coraz bardziej rygorystyczne. Ponadto mamy do czynienia z rosnącym społecznym naciskiem na poprawę warunków życia zwierząt, co wymaga od nas, hodowców, ciągłego rozwoju i podnoszenia naszych kwalifikacji.

Czy wprowadzenie wyższych standardów dobrostanu zwierząt wpływa na jakość produkowanego mięsa?
Zdecydowanie tak. Dobrostan zwierząt ma bezpośredni wpływ na jakość mięsa. Zwierzęta, które są dobrze traktowane i żyją w odpowiednich warunkach, dają mięso lepszej jakości. Jest to mięso o lepszych walorach smakowych, lepszej teksturze i wyższej wartości odżywczej.

Jakie korzyści dla hodowców płyną z zapewnienia zwierzętom wyższego standardu dobrostanu?
Przede wszystkim jest to korzyść ekonomiczna. Poprawa dobrostanu zwierząt przekłada się na poprawę efektywności produkcji. Lepsze warunki życia zwierząt prowadzą do wyższej produktywności i lepszej jakości produktów. Poza tym hodowcy, którzy dbają o dobrostan zwierząt, cieszą się lepszą reputacją wśród konsumentów, co może przekładać się na lepszą sprzedaż.

Czy poprawa dobrostanu zwierząt ma znaczenie dla ochrony środowiska?
Tak, poprawa dobrostanu zwierząt jest ściśle związana z ochroną środowiska. Dobrze traktowane i zdrowe zwierzęta są mniej narażone na choroby, co oznacza mniejsze zużycie antybiotyków i innych leków, które mogą zanieczyszczać środowisko. Ponadto zrównoważona hodowla przyczynia się do lepszego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Jakie są najważniejsze zmiany, które muszą nadejść w polskim rolnictwie, aby poprawić dobrostan zwierząt?
Przede wszystkim musimy zwiększyć świadomość na temat znaczenia dobrostanu zwierząt wśród hodowców. Wiedza na ten temat jest kluczowa dla wprowadzenia odpowiednich zmian. Poza tym potrzebujemy więcej wsparcia finansowego i technicznego dla hodowców, aby mogli oni wprowadzać innowacje i poprawiać warunki życia zwierząt. Konieczne jest również zwiększenie transparentności w sektorze hodowli mięsa. Klienci powinni mieć łatwy dostęp do informacji o tym, w jakich warunkach są hodowane zwierzęta, której mięso kupują.

Sprawdź nasze Social Media