Raport z zakresu społecznego postrzegania dobrostanu zwierząt

Mamy zaszczyt przedstawić pierwszy w Polsce raport z zakresu społecznego postrzegania dobrostanu zwierząt, opracowany we współpracy z Fundacją Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS.

Niniejszy dokument koncentruje się na tematyce zdrowia i komfortu zwierząt hodowlanych będącej kluczowym obszarem naszej działalności, ściśle powiązanym z przekonaniem o zdolności zwierząt do odczuwania oraz konieczności uwzględnienia ich potrzeb, dobrostanu, ale również odczuwania cierpienia, gdy znajdują się pod opieką człowieka. Analizowane są różnorodne aspekty tej problematyki, takie jak oczekiwania społeczne pod kątem rozwoju programów dobrostanowych, zaangażowania polityków w tę tematykę, warunki, w jakich są utrzymywane zwierzęta i świadomość istnienia zrównoważonych hodowli, a także kwestie związane z produkcją żywności. W ramach analizy poruszany jest również kontekst prawny w Polsce i Unii Europejskiej w przestrzeganiu wymogów dobrostanu i standardów unijnych dla produktów zwierzęcych pochodzących spoza Unii.


Kluczowym aspektem raportu jest zrozumienie, jak różne tematy związane z dobrostanem zwierząt wpływają na sektor hodowli bydła mięsnego. Poznanie poziomu świadomości i oczekiwań społeczeństwa w tematyce związanej z odpowiedzialną i zrównoważoną hodowlą.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością raportu, mając nadzieję, że dostarczy on Państwu wartościowych perspektyw i wniosków w omawianym obszarze.

Jacek Zarzecki
Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Pełna wersja raportu dostępna jest pod tym linkiem.

Sprawdź nasze Social Media