Dowiedz się więcej o nas

Bydło

O nas

Zespół dobrostan.info to grupa specjalistów z pasją do poprawy standardów dobrostanu zwierząt w rolnictwie. Zdajemy sobie sprawę, że dobrostan zwierząt nie jest wyłącznie kwestią etyczną – stanowi integralną część zrównoważonego, efektywnego i odpowiedzialnego sektora rolnego.

Naszym priorytetem jest dostarczanie rzetelnych, opartych na badaniach naukowych informacji na temat hodowli zwierząt, jej wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne. Dążymy do stworzenia otwartej platformy dialogu, umożliwiającej prezentację różnorodnych perspektyw, aby w sposób zrównoważony promować odpowiedzialne wybory żywieniowe.

Nasze działania są ukierunkowane na edukowanie szerokiej opinii publicznej na temat korzyści, jakie płyną z dbałości o dobrostan zwierząt. Wierzymy, że odpowiedzialna i świadoma hodowla przekłada się na zdrowie ludzi i harmonię ekosystemów. Naszym celem jest, aby rolnictwo nie tylko dostarczało żywności, ale było symbolem innowacji, zaangażowania i odpowiedzialności za naszą wspólną planetę.

Nasze zasady

Strona Dobrostan.info ma na celu ułatwienie czytelnikom podjęcie świadomych decyzji dotyczących mięsa, bazując na rzetelnych informacjach i szanując różnorodność poglądów na ten temat.

Innowacyjność

Wspieramy i promujemy nowoczesne technologie i praktyki, które przyczyniają się do poprawy dobrostanu zwierząt, efektywności rolnictwa i ochrony środowiska.

Szacunek dla zwierząt

Wierzymy, że każde zwierzę ma prawo do godnego i bezpiecznego życia. Popieramy praktyki, które zapewniają zwierzętom jak najwyższy dobrostan.

Rzetelność

Dążymy do dostarczania informacji opartych na naukowych dowodach,
w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Odpowiedzialność

Uznajemy naszą odpowiedzialność za edukowanie społeczności i decydentów o znaczeniu dobrostanu zwierząt i jego wpływie na zdrowie ludzi oraz środowisko.

Współpraca

Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę z różnymi grupami interesu, włączając rolników, naukowców, szeroką opinię publiczną i konsumentów.

Zrównoważony rozwój

Dążymy do tego, aby nasze działania były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, które uwzględniają równowagę między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką.

Element graficzny tła

Nasz cel

Strona Dobrostan.info to w pełni wiarygodne źródło informacji na temat hodowli i konsumpcji mięsa. Naszą misją jest neutralizacja dezinformacji, często pojawiających się w publicznym dyskursie, poprzez dostarczanie spójnych, opartych na naukowych dowodach danych.

Wierzymy, że wszyscy, niezależnie od przekonań żywieniowych, powinni mieć dostęp do prawdziwych, a nie zmanipulowanych informacji. Dlatego odpowiadamy na ataki ze strony ekstremalnych wegan, podważając ich argumenty za pomocą dowodów naukowych i praktycznych.

Celem jest stworzenie platformy, gdzie czytelnicy mogą znaleźć rzetelne, obiektywne i wnikliwe informacje na temat mięsa, jego produkcji i konsumpcji. Zgromadzone materiały pochodzą z różnych źródeł z całego świata, zapewniając naszym użytkownikom kompleksowy przegląd tematu.

Chcemy zbudować przestrzeń do otwartej, uczciwej i owocnej dyskusji. Nasze podejście promuje zdrowe, zrównoważone i etyczne wybory żywieniowe, które uwzględniają nie tylko potrzeby ludzi, ale także dobrostan zwierząt i ochronę środowiska. W tym duchu, wspieramy i promujemy innowacje w rolnictwie i hodowli, które mogą prowadzić do lepszego dobrostanu zwierząt, efektywności produkcji i zrównoważonego rozwoju.

Zwierzęta