#MinRolTweetUp – Walka O Dobrostan Zwierząt

W maju 2023 roku miało miejsce wydarzenie, które zjednoczyło przedstawicieli polskiego rolnictwa i hodowców w ramach #MinRolTweetUp. Kluczowymi uczestnikami byli minister rolnictwa i rozwoju wsi, Robert Telus, oraz sekretarz stanu Rafał Romanowski, który patronuje akcji #StopDezinformacjiŻywnościowej. Wydarzenie skupiło się na dwóch istotnych tematach: dobrostanie zwierząt i walka z dezinformacją.

Minister Telus podkreślił, że dezinformacja dotycząca produktów rolnych, zwłaszcza tych z Ukrainy, może mieć katastrofalne skutki gospodarcze dla Polski. Ważne jest, aby przeciwdziałać fałszywym informacjom i promować polskie produkty rolnicze jako wysokiej jakości.

W kontekście dobrostanu zwierząt minister zaznaczył, że polscy rolnicy dbają o swoje zwierzęta, a hodowla to dla nich nie tylko biznes, lecz także pasja. Polska inicjowała program Dobrostan+, a UE poszła w tym kierunku, przeznaczając na ten cel ponad 1,5 miliarda euro. To dowód na zaangażowanie kraju w zapewnienie lepszych warunków dla bydła.

Podczas wydarzenia podpisano również Wspólną Deklarację polskich organizacji rolno-spożywczych, producentów żywności oraz innych zainteresowanych podmiotów na rzecz walki z dezinformacją żywnościową i fake newsami dotyczącymi żywności. To ważny krok w kierunku ochrony polskiej branży rolno-spożywczej przed nieuczciwą konkurencją i dezinformacją na temat jej produktów.

#MinRolTweetUp podkreślił determinację polskich hodowców i producentów żywności w zakresie dbania o dobrostan zwierząt oraz promowania polskich produktów spożywczych jako wysokiej jakości i rzetelnych.

Sprawdź nasze Social Media