Dobrostan Zwierząt w Polsce – Prawda Kontra Mity cz. I

Wbrew temu, co często słyszymy w mediach, polscy i europejscy hodowcy są liderami w zakresie wdrażania zasad dobrostanowych. Nie tylko przestrzegają norm minimalnego standardu narzucanych przez unijne i krajowe przepisy, ale idą o krok dalej, dobrowolnie podwyższając warunki chowu i hodowli.

Co to jest dobrostan?
Zanim pójdziemy dalej, wyjaśnijmy, czym jest dobrostan zwierząt. Hodowcy, stosując w praktyce zasady dobrostanu, mają obowiązek zapewnić zwierzętom „pięć wolności”:

    • Wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia poprzez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który utrzyma zwierzęta w zdrowiu i sile.
    • Wolność od urazów psychicznych i bólu poprzez zapewnienie odpowiedniego schronienia i miejsca odpoczynku.
    • Wolność od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu.
    • Wolność do wyrażania naturalnego zachowania poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku.
    • Wolność od strachu i stresu poprzez zapewnienie opieki i traktowania, które nie powoduje psychicznego cierpienia zwierząt.

Polska – lider w zapewnianiu dobrostanu zwierząt

Czynniki, takie jak bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan zwierząt, są priorytetami polityki rolniczej UE, a zasady te są ściśle przestrzegane przez polskich hodowców. Polska, podobnie jak inne kraje UE, zobowiązana jest do przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt określonych w dyrektywie Rady 2008/120/WE w sprawie minimalnych standardów ochrony świń i dyrektywie Rady 2007/43/WE ustanawiającej minimalne zasady ochrony kurcząt przeznaczonych do produkcji mięsa.

Unia Europejska jest globalnym liderem zapewniania dobrostanu zwierząt gospodarskich, a wśród krajów członkowskich to Polska w praktyce podwyższa standardy przepisów, wydając stosunkowo największe środki ze Wspólnej Polityki Rolnej na zapewnienie możliwie najlepszych warunków zwierzętom hodowlanym.

Zmiany na lepsze

Niewątpliwie, jak każda dziedzina, hodowla zwierząt stale się rozwija i doskonali. W ostatnich latach dokonano wielu istotnych inwestycji związanych z poprawą dobrostanu zwierząt. Przykładem może być budowa nowoczesnych obiektów hodowlanych, które uwzględniają potrzeby zwierząt i umożliwiają im realizację naturalnych zachowań. Ponadto stałą praktyką wśród hodowców stało się korzystanie z doradztwa specjalistów w dziedzinie dobrostanu zwierząt, a także dobrodziejstw nowych technologii.

W Polsce wykorzystywane są najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, elektroniczne i informatyczne, aby zapewnić zwierzętom jak najlepsze warunki. Przykładowo, systemy monitoringu, które obecnie wprowadzane są na polskie pastwiska, umożliwiają nie tylko stałą obserwację zachowań zwierząt, ale także zarządzanie obszarem, na którym przebywają. Jak to działa? Czujniki, zamocowane na uchu, w żwaczu lub pod skórą zwierzęcia w postaci chipów, zbierają informacje o aktywności, zdrowiu, temperaturze, pierwszych objawach chorobowych, a nawet stresie zwierząt. Dzięki temu hodowcy mogą bardzo szybko reagować na wszelkie odchylenia od norm.

Rozprzestrzenianie fałszywych informacji

Niestety, mimo znaczącego postępu w dziedzinie dobrostanu zwierząt i wysiłków hodowców, nie brakuje osób, które celowo rozpowszechniają nieprawdziwe informacje, mające na celu zaszkodzić reputacji polskich hodowców. Szczególnie obecnie, w momencie bardzo wysokiego stopnia dezinformacji w przestrzeni publicznej, gorąco zachęcamy do weryfikowania źródeł i korzystania z tych, które prezentują informacje oparte na rzetelnych danych.

Sprawdź nasze Social Media