Dlaczego politycy powinni dbać o dobrostan?

Dobrostan zwierząt staje się tematem coraz częściej pojawiającym się w polityce, a rosnąca świadomość społeczna na ten temat zdecydowanie przyciąga uwagę polityków. Ale dlaczego dbanie o dobrostan zwierząt powinno znaleźć się na agendzie każdego odpowiedzialnego polityka? Oto kilka kluczowych przesłanek:

Wzrost społecznej świadomości: Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome kwestii dobrostanu zwierząt. Badania pokazują, że polscy konsumenci są coraz bardziej skłonni do płacenia wyższych cen za produkty pochodzące z hodowli, która dba o dobrostan zwierząt. W 2023 r., 74% respondentów zadeklarowało chęć poniesienia dodatkowych kosztów za mięso pochodzące z odpowiedzialnej hodowli. To jest sygnał, który nie może być ignorowany przez politykę.

Efektywność produkcji: Dbanie o dobrostan zwierząt jest nie tylko etyczne, ale także korzystne ekonomicznie. Hodowle, które dbają o dobrostan zwierząt, zauważają poprawę efektywności produkcji – zwierzęta są zdrowsze, bardziej produktywne i dają lepszą jakość produktów. Dodatkowo inwestycje w dobrostan zwierząt pomagają w osiągnięciu celów związanych z ochroną środowiska i klimatu, co zgodnie z badaniami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z 2022 r. przekłada się na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Zrównoważony rozwój: Kwestia dobrostanu zwierząt wpisuje się w globalne cele zrównoważonego rozwoju. Wsparcie polityków dla inwestycji, które wykraczają poza minimalne standardy dobrostanu, jest zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym zdrowym życiem i promocją dobrobytu na wszystkich poziomach wieku (Cel 3), odpowiedzialnymi metodami produkcji (Cel 12) i działaniami na rzecz klimatu (Cel 13).

Wspieranie rolnictwa: Polityka wspierająca dobrostan zwierząt jest także formą wsparcia dla polskiego rolnictwa. Rolnicy, którzy decydują się na inwestycje w dobrostan, zasługują na wsparcie – finansowe, edukacyjne i legislacyjne. W efekcie polityka pro-dobrostanowa przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynku międzynarodowym oraz na poprawę jego wizerunku jako sektora, który nie tylko dba o wydajność, ale i o etykę produkcji.

Zdrowie publiczne: Dobrostan zwierząt wpływa również na zdrowie publiczne. Zwierzęta hodowlane, które są zdrowe i dobrze traktowane, mają mniejsze prawdopodobieństwo roznoszenia chorób zakaźnych, które mogą przenieść się na ludzi. Zdrowe zwierzęta to zdrowe jedzenie – a to jest kluczowe dla bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia publicznego.

Przestrzeganie praw zwierząt: Politycy dbając o dobrostan zwierząt, przyczyniają się do realizacji praw zwierząt, które są coraz częściej uznawane i chronione prawnie. Polityka pro-dobrostanowa to krok w stronę społeczeństwa, które szanuje i chroni prawa wszystkich swoich członków – nie tylko ludzi, ale także zwierząt.

Podsumowując dbanie o dobrostan zwierząt nie jest tylko kwestią empatii i etyki, ale ma również realne i mierzalne korzyści – społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Dlatego politycy powinni dbać o dobrostan zwierząt – to nie jest tylko odpowiedzialne, ale przede wszystkim jest to korzystne dla społeczeństwa, gospodarki i planety. Pora, aby dobrostan zwierząt znalazł się na agendzie każdego odpowiedzialnego polityka.

Sprawdź nasze Social Media